Hasznos

Finanszírozás intézményei

Adatbázisok

Dokumentumtár

Jogszabálytár

 • Európai Uniós jogszabályok English
 • Hazai jogszabályok
 • Pályázati rendszerre vonatkozó jogszabályok
 • Közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok
 • KKV minősítésnél szükséges jogszabályok
  • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
  • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
  • az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény
  • a bizottság 800/2008/EK rendelete
 • A pályázó szervezetek gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó jogszabályok
  • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
  • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről
  • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
  • 2006. X. törvény a szövetkezetekről
  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
  • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 • A projektek megvalósulási helyszínére vonatkozó jogszabályok
  • 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról
  • 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
 • A projektek jellege szerinti jogszabályok
  • Építési beruházások
   • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
   • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
   • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
   • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
   • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
   • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
   • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
   • További jogszabályok
  • Gépbeszerzés, technológiai korszerűsítések
   • 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
  • Kutatás-fejlesztés (K+F), innováció
   • 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
   • 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
   • 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól
   • 3/2012. (II. 1.) KIM rendelet a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
  • Energetika és környezetvédelem
   • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
   • 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
   • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
   • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
   • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
   • 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint elkészített épületenergetikai számítással
   • 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott épületenergetikai tanúsítványt
   • 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
   • 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
   • 203/1998. (XII.19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
   • 264/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
  • Oktatás, képzés, munkahelymegőrzés és -teremtés
   • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
   • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
   • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
   • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
   • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
   • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
   • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
   • 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

GYIK

 • Aenean mollis dui vel metus finibus, vitae bibendum est fermentum?

  Nulla vehicula consequat gravida. Curabitur sed ligula justo. Morbi ligula turpis, vestibulum vel risus at, bibendum feugiat nisl. Fusce ultricies elementum tincidunt.

 • Vestibulum ut velit ut mi suscipit?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sed ligula justo. Morbi ligula turpis, vestibulum vel risus at, bibendum feugiat nisl. Fusce ultricies elementum tincidunt.

 • Nulla vehicula consequat gravida?

  Curabitur sed ligula justo. Morbi ligula turpis, vestibulum vel risus at, bibendum feugiat nisl. Fusce ultricies elementum tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vehicula consequat gravida.

 • Donec tortor tellus, aliquam nec leo ac?

  Morbi ligula turpis, vestibulum vel risus at, bibendum feugiat nisl. Fusce ultricies elementum tincidunt.